GPT
Asistent ředitele
By Eva Necasova
Asistent pro ředitele a ředitelky škol, zaměřený na inovativní řešení ve vzdělávání.
Sign up to chat
Requires ChatGPT Plus