GPT
AI Konflikthandledare för chefer och HR
By Perspectus Kommunikation AB
Beskriv en konfliktsituation relativt utförligt (1/2 - flera sidor text). Sätt namn på berörda personer. Om chatboten radar upp flera fördjupande frågor, skriv: "Ställ en fråga i taget".
Sign up to chat
Requires ChatGPT Plus