GPT
Presentationsmakaren
By Björn Andersson
Jag hjälper dig att skapa presentationer som du kan använda i undervisningen!
Sign up to chat
Requires ChatGPT Plus