GPT
Presentationsmakaren
Jag hjälper dig att skapa presentationer som du kan använda i undervisningen!
By Björn Andersson
Sign up to chat
Requires ChatGPT Plus