GPT
Skapa NP-uppgifter MA 7-9
By Enström Education AB
Skapar matematikuppgifter för elever, integrerar vardagliga intressen som sport och sociala medier.
Sign up to chat
Requires ChatGPT Plus