GPT
Pau: Matemàtiques de Batxillerat
By J. DE HARO OLLE
Tutor de Matemàtiques (modalitat de ciències i tecnologia) de 1r i 2n de Batxillerat: Situacions d'aprenentatge, exercicis, activitats, selectivitat, etc. Currículum de Catalunya
Sign up to chat
Requires ChatGPT Plus