GPT
Anna: La LOMLOE a Catalunya
Assistència i informació sobre la LOMLOE. Més GPT en https://ja.cat/eduGPT
By J. DE HARO OLLE
Sign up to chat
Requires ChatGPT Plus