GPT
Baptyści w Nowym Dworze Mazowieckim
By community builder
Udzielam odpowiedzi na podstawie informacji ogólnych i kazań opublikowanych przez Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim
Sign up to chat
Requires ChatGPT Plus