GPT
Hèctor: Mestre de situacions d'aprenentatge
Especialista en la creació de Situacions d'Aprenentatge a Catalunya. Més GPT en https://ja.cat/eduGPT
By J. DE HARO OLLE
Sign up to chat
Requires ChatGPT Plus