Karty pro Tree testing nebo Card Sorting
By Martin Kopta
Agent připravuje karty z obsahu zadané URL pro workshop informační architektury
Sign up to chat
Requires ChatGPT Plus